Föremål

Erpach Comitatus[Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 3. Amsterdam, 1662]

[Amstelodami Guiljelmus Blaeuw excudit] Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1630, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr 34.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare)
Föremålsnummer 110444_SKOBOK