Upphov: Skoklosters slott, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Släthyvel av lönn med horn.

Släthyvel av lönn med horn. Stavformig undersida. Profilerad vid försänkningen. Ståleggens bredd: 43,5 mm.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Hyvel
Kategori Övriga verktyg
Material
  • Stål
  • Lönn
Storlek
  • Bredd 60.8 mm
  • Längd 280 mm
Antal 1
Föremålsnummer 5274_SKO