Föremål

Passigsvarv: verktygssupport: spik.

Spik för fastsättningen av kantskoningen på basplattan.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Spik
Kategori Övriga verktyg
Storlek Diameter 10 mm (skalle)
Antal 1
Föremålsnummer 8514_LRK
Andra nummer Nr 1867: 42:216:h