Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Riddarkors, Nordstjärneorden, Sverige, nuvarande modell.

Vitemaljerat malteserkors av guld med kulor på spetsarna, mellan korsarmarna öppna kronor av guld. Medaljong av guld och blåå emalj, vitemaljerad, femuddig stjärna, guldtext: "NESCIT OCCASUM". Mellan den övre korsarmens spetsar ett genombrutet bladverk av guld, däri fäst med scharner en kunglig krona av guld samt vit, röd och grön emalj, i äpplet fäst en spiralformig bandring av guld.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken riddarkors
Kategori Ordenstecken
Storlek Höjd 58 mm, Bredd 39 mm, Vikt 15 g
Antal 1
Datering 1900 (1900-tal (?))
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Ägare: Kungl. Maj:ts Orden KMO
Föremålsnummer 1750_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 24:142:a