Föremål

Affärshandlingar, Brev, Kopior, Tiggeri, Björkhagen, Dokument, Beskrivning, Brandstodsbolaget, Debetsedel, Klagomål, Arealuppskattning, Kvitton, Köpeskillning, Verifikationer, Bränsle, Fullmakter, Hyresavtal, Bankfack, Hyreskontrakt, Hyror, Pro Memoria, Ljusne, Voxna, Protokoll, Aktier, Offert, Hus, Obligationer, Balanskonto, Lilla Kassan, Avgifter, Föreningar

Affärshandlingar 1908-1921. 3 volymer Volym 1 1908-1921: Brev (kopior) Brev orginal A-S Volym 2: Brev T Tiggeribrev Volym 3 1908-1921: Brev U-Ö Björkhagen, dokument 1884-1907 Beskrivning över Björkhagen Brandstodsbolaget Debetsedel Klagomål angående arealuppskattning av Björkhagen Kvitto å köpeskillingenKvitto å köpeskillingen Mattson, Verifikationer Bränslekommisionen i likvidation, Förbindelse Fullmakter Hyresavtal ang. bankfack, Stockholms Inteckningsgarant AB 1908 Hyreskontrakt Hyror i fastigheterna vid Floragatan, Humlegårdsgatan, Strandvägen och Vasagatan 1910-1914 Ljusne Voxna AB: Pro Memoria för fördelning av likviden för 73,000 aktier i Ljusne-Voxna AB Protokoll vid fördelningen av köpeskillingen för 73, 000 aktier i Ljusne-Voxna AB enligt handgivningen den 22 maj samt den 3 och 6 juni 1919 till Centralgruppens Emissionsaktiebolag samt accept från detta bolag den 1 september 1919 Offerter på: Hus Obligationer Utdrag ur Aug. Hoffmans balanskonto Årsavgifter till föreningar Verifikationer till Lilla Kassan 1908

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Dokument och handlingar
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1908 – 1921

1908-1921

Föremålsnummer LXIV:II:B.a._HWY