Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från H. M. Drottningens Tjänstgörande Statsfru Fru von Hofsten.

Sexton visitkort från H. M. Drottningens Tjänstgörande Statsfru Fru Isabella von Hofsten, f. Evers. Första och andra korten är utan datum samt vikt i nedre vänstra hörnet. Tredje kortet daterat 1916, vikt i nedre vänstra hörnet. Fjärde kortet daterat 1917, vikt i nedre vänstra hörnet. Femte kortet daterat 1918 samt sorgkant. Sjätte kortet daterat 1919 samt sorgkant. Adress (nedre högra hörnet) Strandvägen 33. Sjunde kortet daterat 1920 samt sorgkant. Åttonde kortet daterat 1921 samt sorgkant. Nionde kortet daterat 1921 samt sorgkant. Handskrift "P. c.". Tionde kortet daterat 1922. Elfte kortet daterat 1922, vikt i nedre vänstra hörnet. Tolfte kortet daterat 1923. Trettonde kortet daterat 1924. Fjortonde kortet daterat 1924. Femtonde kortet daterat 1925, vikt i övre högra hörnet. Sextonde kortet daterat 1928 samt sorgkant.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1928

1916 - 1928

Tidigare ägare von Hofsten, f. Evers, Isabella
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.404._HWY