Föremål

Anvisning vid begagnandet af svenska choralboken. Efter fleres begäran uppsatt af D. Winge... Upsala, Palmblad & C., 1822.

Band av violett rutpressat papper m. enkel guldtr. empiredekor, pärm. Verktyg: rullar. Pärmfyllnad: papp. Gult snitt.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1822, 1800 (1822; 1800 (bandets tillverkning); 1822 (tryckår))
Tillverkningsplats Uppsala
Tillverkare Winge, D (Författare), Palmblad & C. (Tryckare)
Föremålsnummer 109076_SKOBOK