Foto: Bergensten, Jenny, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Fatbock

FATBOCK (för tre fat) Av furu. Rektangulär, med sarg och sex ben. Massiv, laserad och fernissad. Sarg hög, på denna i övre kanten på vardera långsidan tre halvcirkelformiga nedsvängning för faten. Ben fyrsidiga, avsmalnande nedåt, de i hörnen hopsatta av två i rät vinkel mot varandra ställda stycken. Höjd: 0,63 m.; längd: 2 m.; bredd: 0,75 m. Förfärdigat efter beställning av Walther von Hallwyl genom Hallwylska husets byggmästare, Olof Mattsson 16 November 1903 av snickaren Nils Engström.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Fatbock
Kategori
  • Övriga köksredskap
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material Furu
Storlek
  • Höjd 63 cm
  • Bredd 75 cm
  • Längd 200 cm
Teknik
  • Laserat
  • fernissat
Datering 1903
Föremålsnummer III:VII:B.b.02._HWY