Föremål

Brev inkommande

1899:1 B - Brev inkommande: A-C Alsing & Co. London Berner & Nielsen. Paris Brädgårdskontoret Christensen, C. J. Köpenhamn

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1899
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.235._HWY