Föremål

Dokument, Fastigheter, Gas, Elektricitet, Kontrakt, Hyror, Kostnadsförslag, Sotning, Vatten, Renhållning, Verifikationer

Dokument angående övriga fastigheter - N:r 20 Humlegårdsgatan: Gas och elektricitet Hyreskontrakt Hyror Kostnadsförslag Sotning Vatten och renhållning Verifikationer 1 volym

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Fastigheter
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1897 – 1920

1897-1920

Föremålsnummer LXIV:II:A.m.d._HWY