Föremål

Kirchliche Festordnung zur Einweihung der evangelischen Erlöser-Kirche in Jerusalem am 31. Oktober 1898

[4] s. 1 vol. 4.0. Band av rödbrunt pressat papper.

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Religiös litteratur
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1898
Tillverkningsplats
Tillverkare Evangelisk-lutherska Förlossarens församling (Utgivare)
Föremålsnummer LXIII:I:C.c.27._HWY