Föremål

Kopiepress

Bestående av två rektangulära tjocka skivor, den undre på vardera kortsidan med ett halvrunt utsprång mellan två små halvrunda skruvfästen; mellan utsprången utgående en rakt uppstående grov rundstavig båge, i vars mitt en vulstig utsvällning. Övre skivan något tunnare, med kvaderliknande översida, i mitten en rund upphöjning, ovanpå denna en tjock platta av mässing, fäst vid upphöjningen med tre skruvar av järn, varje med cylindriskt huvud med mejselreffla. I bågens mitt en genom utsvällningen gående plattgängad skruv, med nedre ändan fastsatt vid övre skivan medels den förut nämnda mässingsplattan; på skruvens övre ända ett tvärliggande handtag med avlångt platt mellanstycke och spolformiga änddelar, på vardera av dessa invid mellanstycket en stavformig utsvällning; ovanpå mellanstycket en sexsidig mutter. Övre skivan styrbar medels en tapp i vardera ändan, vilka tappar löpa i spår i bågen. Tillhört inventarierna på Wilh. H. Kempes kontor, inrymt i Schinkelska huset, dåvarande adress Kornhamnstorg 2 (nuvarande Kornhamnstorg 4), Stockholm, 1843 -1883.

Museum Hallwylska museet
Storlek
  • 25
  • 29
  • 45
Föremålsnummer II:II:A.f.01._HWY