Föremål

Kursnoteringar

Affärshandlingar Supplement (Diverse) K - Kursnoteringar: Mattsons fondnotiser 1899, 1901-1904 Notering å värdepapper, L. Ad. Segerström 1887-1901 Notering å värdepapper, Stockholms Enskilda Banks obligations- avdelning 1902-1905 Notering å värdepapper, J. H. Zethraus 1884-1889, 1891-1901 Obligationsbilaga 1896 och 1897 Räntetabell 1903 Sammandrag av de solidariska bankernas uppgifter 1901, 1903 och 1906 Uppgift för år 1900 å beloppet av de stämplar som används till be- läggning av de protokollen över lagfarter, inteckningar, äkten- skapsförord samt bouppteckningar, morgongåvobrev och avhandlingar om lösöreköp hörande handlingar - Västerbottens Enskilda Banks kursnoteringar 1897

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Supplement, Diverse
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1884 – 1906

1884-1906

Föremålsnummer LXIV:II:A.b.05._HWY