Föremål

Ordensband, Frihetskorset (civil), 3 kl., Estland.

Omonterat halsband av vit sidenmoaré med 5 mm breda blå kanter och därinnanför 5 mm breda, svarta kantränder.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordensband hals-
Kategori Ordensband
Material Sidenmoaré
Storlek Längd 416 mm ((omonterat))
Antal 1
Datering 1925 (1925 cirka)
Tillverkningsplats Estland
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige
Fysiska egenskaper Färg: Vit, Färg: Blå, Färg: Svart
Föremålsnummer 1596_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:489:b