Föremål

Sal. öfwerstens Eric Brahes märkwärdiga och chriteliga beredelse til döden år 1756. Författad af thesz tillförordnande skriftefader, probsten mag. Magnus Troilius, Upsala,: tryckt hos Johan Edman, kongl. acad. boktr. År 1770

Band av blått papper

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1770
Tillverkningsplats Uppsala
Tillverkare Edman, Johan (Tryckare), Troilius, Magnus (Författare)
Avbildad Brahe, Erik
Föremålsnummer 111125_SKOBOK