Föremål

Brev inkommande

1883:1 B - Brev inkommande: A-B Berner & Nielsen. London Berner & Nielsen. Paris

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1883
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.84._HWY