Föremål

Dokument, Fastigheter, Brev, Dynamo, Inteckningshandlingar, Inventarier, Köpebrev, Kontrakt, Hissar, Hyror, Lagfartshandlingar, Ritningar, Taxeringsbesvär, Vatten, Renhållning, Verifikationer, Åtkomsthandlingar, Skuldebrev,

Dokument angående övriga fastigheter Försålda fastigheter - N:r 12 Hamngatan: Köpekontrakt ingånget 25/11, återkallat 12/12 1892 - N:r 6 Jakobsgatan: Brev Handlingar rörande dynamo i Hamburger Börs Inteckningshandlingar Inventarier och beskrivning Köpebrev och kontrakt Lagfartshandlingar Ritningar över kvarteret Jakob större Taxeringsbesvär - N:r 41 (f.d. 39) Mästersamuelsgatan: Brev Hyreskontrakt Hyror Inteckningar Kemiska Kontrollbyrån, färgavskrap Ritningar över kvarteret Gropen Taxeringsbesvär Vatten och renhållning Verifikationer Åtkomsthandlingar - N:r 21 Styrmansgatan: Hyror Köpebrev Lagfartshandlingar Skuldebrev Verifikationer - N:r 7 Tegnérgatan: Hyror Köpekontrakt Lagfartsbevis Skuldebrev - N:r 8 Vasagatan: Hiss Renhållning Verifikationer Åtkomsthandlingar 1 volym

Museum Hallwylska museet
Föremålsnummer LXIV:II:A.m.b._HWY