Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Curt Wallis.

Tre visitkort från Curt Wallis. Första kortet daterat 1918. Andra kortet daterat 1917. Tredje kortet är utan datum.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1917 – 1918

1917 - 1918

Tidigare ägare Wallis, Curt
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.941._HWY