Upphov: Skoklosters slott, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Flintlåspistol, 1630-1640, Nordfrankrike eller Holland.

1710 års inventarium p. 37 rum II: tillsammans med inv. nr 5680: "19 - 66 - 1 Par långa D:o (pijstoler) blå pijpor förgylta backpå och framme Half Spännarlåås rijstade på blecket och Hanarna Stockar af köningzholtz, Cappor af Jern giorda som ansickte". Rund, slätborrad pipa av blånerat stål med vågig ås längs pipan, över kammaren ytterligare 2 åsar. Graverade blad över kammaren som är förgylld, pipans mynning graverad och förgylld. 2 häften. Flintlås med låsbleck med försänkt bakre låsspets med graverade blommor. Låsblecket har fasad kant. Plan, graverad hane med lös överkäke. Fängpanna med fasad kant. Eldstål med åsad rygg. Låsblecket graverat med stridscen mellan en hund och en get med bevingade ryttare. En stämpel på låsblecket, i form av vindruvsklase eller liknande ekollon. Brun helstock av jakaranda med kolvkula av stål i form av ett ciselerat manshuvud av stål med lagerkrans. 2 rörkor av silver, graverade. Näsband av graverat silver. Varbygel av stål, rak med punsad dekor på bygeln. Tillbehör: Laddstock av trä med doppsko av silver. Märkt: 66 bakom låsblecket, stanstyp 5376.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Flintlåspistol
Kategori Pistoler
Material
  • Jakaranda
  • Stål
  • Silver
Storlek
  • Höjd 110 mm
  • kaliber 13.1 mm
  • Längd 740 mm
  • Längd 520 mm (Pipan)
  • Vikt 0.9 kg
Teknik gravyr
Antal 1
Datering 1630 – 1640

1630-1640-tal

Tillverkningsplats
Tidigare ägare
Föremålsnummer 5679_SKO