Föremål

Orcadum et Schetlandiae Insularum accuratissima descriptio. [Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 6. Amsterdam, 1662]

Två delkartor. Dedikation av [Guiljelmus Blaeu] Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1654, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr 412.

Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare), Janszoon Blaeu, Willem (Deltagare)
Föremålsnummer 110675_SKOBOK