Föremål

Handteckningssamlingen. Blyertsteckningar. Landskapsbilder

Handteckningssamlingen. Blyertsteckningar. Landskapsbilder. Landskap med vilande vandringsman.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, landskap, Blyertsteckningar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.I.b.b.04._HWY