Föremål

knappar KSSS

Platta knappar av gulmetall, på framsidan i relief mot vågrätt skrafferad bakgrund en kunglig krona samt bokstäverna: S S S, blankkant. På baksidan en fästring samt stämplat firmamärke: "C. C.SPORRONG & CO" samt nertill en kunglig krona och S S S.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Knapp
Kategori Insignier
Material Gulmetall
Storlek Diameter 15 mm, Vikt 2 g
Antal 10
Tillverkare Sporrong & Co (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Carl av Sverige
Inskription Signatur/Påskrift: C C Sporrong & Co, Signatur/Påskrift: C C Sporrong & Co
Föremålsnummer 2403_LRK