Föremål

Dokument, Fastigheter, Debetsedlar, Gravationsbevis, Inteckningar, Servitut, Köpebrev, Kontrakt, Kartor, Lagfartsbevis, Protokoll, Aktiebrev, Registreringsbevis, Taxeringsbevis, Överlåtelsehandlingar, Årsstämning, Avräkningshandlingar, Bolagsordning, Bouppteckning, Brevkopior, Revers, Fastebrev, Lagfartsbevis,

Dokument, Fastigheter 23, 25 Strandvägen: - Debetsedel 1901 - Gravationsbevis 1902 - Inteckningar och servitut - Utdrag av inteckningsprotokollet 1902, 1908 - Köpebrev 1902 - Köpekontrakt 1902 - Lagfartsbevis 1902, 1908 - Utdrag av lagfartsprotokillet 1902, 1908 - Registeringsbevis 1908 - Taxeringsbevis 1908 - Överlåtelsehandling 1908 12 Vasagatan: - Avräkningshandling - Aktiebrev å 5000 i Centralfastighets AB 1890 (10 numrerade, 40 onumrerade) - Beskrivning och tomtkarta över kvarteret Uggleborg 1889-1890 - Bolagsordning för Centralfastighets AB 1889. Tryckt - Bolagsstämmeprotokoll. Utdrag 1891, orginal 1893 - Bouppteckningar (transumt rörande kvarteret Uggleborg, 1847, 1855, 1865, 1867 - Brevkopior - Debetsedel - Gravationsbevis 1860, 1889-1892 - Köpebrev 1814, 1889, 1891, 1893 - Köpekontrakt 1892 - Inteckningshandlingar 1849-1892 - Utdrag av lagfartsprotokollet, hållet hos Stockholms Rådstuvurätt 1889, 1891, 1893 - Utdrag av protokollet hållet hos Stockholms stads byggnadsnämnd 1890 - Regisreringsbevis 1908, rörande firman Wilh. H. Kempe - Revers 1892 - Taxeringsbevis 1908 - Årsstämning å upplösta Centralfastighets AB 1893, 1894

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Fastigheter
Kategori
  • Dokument och handlingar
  • 64. LXIV Arkiv
Föremålsnummer LXIV:II:A.m.c.02._HWY