Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Nils von Dardel.

Tjugofyra visitkort från konstnär Nils von Dardel. Första kortet daterat 1915, vikt i övre högra hörnet, adress (nedre högra hörnet) Arsenalsgatan 1, Stockholm. Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka i 1915. Andra kortet daterat 1915, vikt i övre högra hörnet, adress (nedre högra hörnet) Arsenalsgatan 1, Stockholm. Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka i 1915. Tredje kortet daterat 10.06.1915, handskrift (baksidan) "....". Överlämnat i samband med guldbröllop, 1915. Fjärde kortet daterat 10.06.1915. Överlämnat i samband med guldbröllop, 1915. Femte kortet daterat 1916, Sjätte kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre vänstra hörnet) 14 Rue de Sevres, Paris. (nedre högra hörnet) Arsenalsgatan 1, Stockholm. Sjunde kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Tionde kortet daterat 1918. Elfte kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Tolfte kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Trettonde kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Fjortonde kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Femtonde kortet daterat 1918, handskrift (ovanför namnet) "God Jul". Sextonde kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Sjuttonde kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Artonde kortet daterat 01.10.1919. Nionde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Tjugonde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Tjugoförsta kortet daterat 1922, vikt i högra sidan. Adress (nedre högra hörnet) 108. rue Lepic. Tjugoandra kortet daterat 1925, vikt i högra sidan . Tjugotredje kortet är utan datum. Tugofjärde kortet daterat 1926.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1926

1915 - 1926

Tidigare ägare Dardel, Nils von
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.202._HWY