Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Trävarustämpel

Konisk stolpe, i vars nedre ända ett hexagram med mittprick (avtryck, se Planschverket). Skaft av björk, svarvat, och polerat; nedre delen starkt inknipen, nedtill en profilerad utsvällning, nedanför denna en slät cylindrisk mässingsholk, övre ändan starkt utsvälld i forn av en klotformig knopp, varpå en rund plattning, angivande, hur stämpeln skall hållas. Tillhört inventarierna på Wilh. H. Kempes kontor, inrymt i Schinkelska huset, dåvarande adress Kornhamnstorg 2 (f. d. Lilla Nygatan 29, nuvarande Kornhamnstorg 4), Stockholm, 1843 -1883; därefter på firman Wilh. H.Kempes (innehavare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, Blasieholmstorg II, 1884 - 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896 - 1909.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Trävarustämpel
Kategori
  • Tryckplåtar och stämplar
  • 02. II Kontorets inventarier
Material
  • Björk
  • Mässing
Storlek
  • Diameter 0.9 cm (stolpe)
  • Längd 1 cm
  • Höjd 7.6 cm
Teknik
  • Svarvning
  • polerat
Föremålsnummer II:II:A.u.11._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1935
Titel
TRÄVARUSTÄMPEL.
Text
Af mässing, med träskaft. Konisk stolpe, i hvars nedre ända ett hexagram med midtprick (aftryck, se Planschverket). Skaft af björk, svarfvadt, svartbetsadt och poleradt; nedre delen starkt inknipen, nedtill en profilerad utsvällning, nedanför denna en slät cylindrisk mässingsholk; öfre ändan starkt utsvälld i form af en klotformig knopp, hvarå en rund plattning, angif-vande, hur stämpeln skall hållas. Höjd: 7.6 cm. Stolpe, längd: 1 cm.; diameter: 0.9 cm. x Tillhört inventarierna å Wilh. H. Kempes kontor, inrymdt i Schinkelska huset, dåvarande adress Kornhamnstorg 2 (f. d. Lilla Nygatan 29, nuvarande Kornhamnstorg 4), Stockholm, 1843—1883; därefter å firman Wilh. H. Kempes (innehafvare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, Blasieholmstorg 11, 1884— 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896—1909.