Upphov: Mohr, Jens, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Flintlåsbössa, Nils Gezelius, Åbo ca 1800.

Slätborrad, rund pipa, avskruvbar vid kammaren. närmast kammaren har pipan långa åsar, l: 80 mm och en liten, rund rembygel. Vid mynningen pärlstav och gängad doppsko av mässing med spets av stål. Pipans längd med gängorna 750 mm. Kammarens främre del rund med vulst, den bakre delen fyrsidig, på översidan graverat rokoko-ornament, på undersidan graverat: "GEZELIUS ÅBO". Bakom siktet ett ornament inlagt med silvertråd. Riktmedel: Litet, skålformigt sikte i svansskruvbladet. Flintlås av stål med plant låsbleck. Platt hane med lös överkäke och motstöd. På låsblecket bakom hanenen spärranordning i form av en kil, fasthållen av ett påskruvat hölje och en bakomliggande fjäder,spärren an skjutas in i ett hak på hanryggen. Blånerade låsdelar: överkäke, käkskruv, nöt, stångarm och stångskruv. Böjd, kort stock av päronträ, kolv av fransk typ som endast når till kammaren. Kolvlåda, djup ca 80 mm.Kindläget utformat som en starkt utskjutande, s-formig volut. Skålformig varbygel med lång, utsvängd bakre arm.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
flintlåskäppbössa
Kategori
Bössor
Material
 • Stål
 • Silvertråd
 • Päronträ
 • Mässing
Storlek
 • Vikt 1410 g
 • kaliber 11 mm
 • Längd 937 mm (pipa)
 • Längd 1183 mm
Teknik
 • Blånering
 • gravering
 • Inläggning
 • Snideri
Antal
1
Datering
1800

1800 cirka

Tillverkningsplats
Tillverkare
Gezelius, Nils (Tillverkare)
Tidigare ägare
Inskription
Signatur/Påskrift: GEZELIUS ÅBO
Föremålsnummer
2878_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 5294
Litteratur
 • Firearms of the Royal Armouries II, Drejholt, 2007, katalog: KXV: 966 (Drejholt, Nils)
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: GIVA: 96 (Drejholt, Nils)
 • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 984
 • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: GIVA: 96 (Drejholt, Nils)
Relaterat föremål
Samhör med: 6209_LRK