Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Friherrinnan Emma Sparre.

Två visitkort från Friherrinnan Emma Sparre, f. Munktell. Första kortet daterat 9 september 1911. Med handskrift: "9 sept. 1911. Hôtel Exelsior. Friherrinnan Emma Sparre med förbindligaste tacksägelse för vänligt artig inbjudning till den intressanta aftonmottagningen, till hvilken hon hoppas få infinna sig.". Överlämnat i samband med Internationella kvinnoförbundets kongress i Stockholm 1911. Andra kortet daterat måndag 11 september 1911. Med handskrift: "Måndag 11 Sept. 1911. Friherrinnan Emma Sparre med förbindligaste tacksägelser för den charmanta festen!" Överlämnat i samband med Internationella kvinnoförbundets kongress i Stockholm 1911.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1911
Tidigare ägare Sparre, f. Munktell, Emma
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.801._HWY