Föremål

Katalog 599. Christliche Kunst

christliche Kunst. Enthält u. a. die Bibliothek des Herrn Pfarrer i. R. Dr. K. Fastlinger, Buch. Omslag 144 s. 1 vol. 8:0 Band av rödbrunt pressat papper

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Tillverkningsplats
Tillverkare Hiersemann, Karl Wilhelm (Författare)
Föremålsnummer LXIII:I:A.c.05._HWY