Föremål

Katalog 599. Christliche Kunst

christliche Kunst. Enthält u. a. die Bibliothek des Herrn Pfarrer i. R. Dr. K. Fastlinger, Buch. Omslag 144 s. 1 vol. 8:0 Band av rödbrunt pressat papper

Museum
Hallwylska museet
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Tillverkningsplats
Tillverkare
Hiersemann, Karl Wilhelm (Författare)
Föremålsnummer
LXIII:I:A.c.05._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
Hiersemann, Karl W[ilhelm], Leipzig.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1955
Text
Katalog 599. Christliche Kunst. Enthält u. a. die Bibliothek des Herrn Pfarrer i. R. Dr. K. Fastlinger, Buch. Leipzig, Karl W. Hiersemann. Leipzig, gedruckt bei Emil Herrmann sen. Omslag, 144 s. 1 vol. 8:0. Band (pappers-). Som I: A. b. 5. Sidtitel: CHRISTLICHE KUNST.