Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Flintlåsbössa ändrad till slaglås, kammarladdning med patron, icke fungerande konstruktion (felaktigt sammansatt?)

Rund, slätborrad pipa av stål med plan siktbana till kornet. Vid bakänden pålött ring och på banan platta, framåt avtrappat i tre avsatser, baktill försedd med gångjärn och vridbar platta. Pipan fäst med band runt framstock och pipa. På undersidan rörka. Åttsidig kammare, framänden med rundad fals, därbakom pålött en stoppring, avtagen jäms med pipans översida. På h. sida iskruvat oregelbunden, kantig snäcka med iskruvad tändhattsnippel, därframför iskruvat tapp med cylindriskt huvud. På undersidan djupt islagen E-liknande stämpel. Svansskruv med långt blad, därpå fastlött stålbleck med halvcirkelformig, böjd främre del (har möjligen tidigare varit löst och fjäder- belastat för att hålla fast patronen). Slaglås med välvt låsbleck, främre delens kanter fasade, igensatta hål för flint- låsets delar. S-formigt svängd plan hane med fasade kanter, hanskruv med bricka. S-formigt svängt slaghuvud, mun med hak på h. sida. Nöt utan studel. Två låsskruvar. Rak avtryckare. Halvstock av trä med långt, kraftigt kindstöd. Beslag av stål. Bakplåt med kort flik på kolvryggen, fasade kanter två skruvar. Långt sidbleck, bakänden ringformig, däri rörlig skivknapp, framänden utdragen och böjd under framstocken, två fästskruvar, en vid ringen, en på framstockens h. sida. Avtryckarbleck och varbygel av stål, bygel med lång främre arm avslutad med rombiskt blad. fästskruven saknas, bygeln baktill övergående i lång bakre arm, två skruvar. På pipbandet rembygel. Tillbehör: Laddstock av stål, L: 866 mm, framtill konisk. I paket bärrem av läder överklädd med fragmentariskt blått tyg.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Slagexflintlåsbössa
Kategori Bössor
Material Trä, Stål
Storlek Längd 823 mm (pipa)
Antal 1
Datering 1800 – 1820 (1800-talets början)
Tillverkare Lewin, Anna (Förmedlare)
Föremålsnummer 11337_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 21:20