Föremål

Rapporter, Rekvisitioner, Slutsedlar, Växelkurser, Kontrakt, Verifikationer

1871:5 R-T - Rapporter från båtarna: Ångfärjan "Hållsviken I" Ångfärjan "Hållsviken II" Ångfärjan "Trosa" - Rapporter och verifikationer från skånska gårdarna - Rekvisitioner och slutsedlar - Växelkurser - Trävarukontrakt

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1871
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.11._HWY