Föremål

Reservbordskiva, 4 st.

RESERVBORD skivor fyra stycken, till biljarden. Furu, brunbetsade. Rektangulära, varje med två på undersidan liggande lister, fästa vid skivan med s.k. träskruvar. På undersidan på två skivor vid varje hörn och på två vid endast två hörn en hylsa av mässing. Dessa hylsor avsedda för lösa byglar, vilka sammanhålla skivorna då de läggas i bredd. 2 stycken förfärdigade beställning av Wilhelmina von Hallwyl november 1899 hos snickare C.H. Benckert J:r, Stockholm. 2 stycken förfärdigade efter beställning av Wilhelmina von Hallwyl oktober 1901 hos snickare C.H. Benckert J:r, Stockholm.

Storlek
  • 81
  • 158.5
Datering 1901
Föremålsnummer IV:XVII:J.01._HWY