Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Vasamedaljen av silver, 8:e storleken

Rund medalj krönt av kunglig krona. Åtsida: svagt välvd rundel, graverade båglinjer och tre kronor. Frånsida: malteserkors med kulor på spetsarna, mellan korsarmarna öppna kronor, medaljong med vase och ovalt band med text: "GUSTAF. DEN. III. INST. MDCCLXXII". Vid nedre korsarmen signatur: "L. A." (Lea Ahlborn). På kanten stämplat: "SILVER 1923". Igenom kronans äpple draget en spiralformig bandring av silver. Därigenom trätt band nr 1758.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Förtjänstmedalj
Kategori Medaljer
Storlek Höjd 45 mm, Bredd 31 mm, Vikt 16 g
Antal 1
Datering 1923
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Ahlborn, Lea (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Kungl. Maj:ts Orden KMO
Inskription Signatur/Påskrift: GUSTAF. DEN. III. INST. MDCCLXXII, Signatur/Påskrift: L. A., Signatur/Påskrift: SILVER 1923
Föremålsnummer 1757_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 24:177