Föremål

Then tiugunde och andra K. Dawidz psalm, om Jesu Christi pijna: uthi sex predikningar... Tryckt i Stockholm, aff Chr. Reusner. Anno MDCXX.

Pergamentband. Pärmfyllnad: papp. Blått snitt.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Datering
  • 1620
  • 1600

1620; 1600 (bandets tillverkning); 1620 (tryckår)

Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare
Föremålsnummer 96231_SKOBOK
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium