Foto: SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Figurin. Ceres

FIGURIN. Ceres stånde med huvudet något nedböjt, högra armen avslagen vid överarmens mitt, vänstra armen böjt, hållande om en sädeskärve. Bakom figuren en trädstam. På rund fotplatta. Fabriken Rue Fontaine-au-Roy grundlagd 1773 av Jean-Baptiste Locré. Pris: 5 Kr.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Figurin
Kategori Glas, keramik och porslin, 47. XLVII Porslin - Europa
Material Porslin
Storlek Diameter 5.4 cm (fotplatta)
Teknik Biskvi
Datering 1780 – 1799 (1700-talets slut)
Tillverkningsplats Frankrike, Paris
Tidigare ägare Säljare: Palm, Carl Ulrik
Inskription Signatur/Påskrift: Rue Fontaine-au-Roy, Signatur/Påskrift: På fotplattans undersida ristat fabriksmärke
Föremålsnummer XLVII:IV:J.b.a.02._HWY