Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Gammalt vin

GAMMALT VIN, en halvbutelj Buteljer av mörkbrunt glas. Cylindrisk, med kupigt indragen skuldra och smal, svagt spolformig hals; kring mynningen en vulstig utsvällning (s. k. stärkring); botten konisk, högt uppskjutande. Kapsyl av förtent bly, blåfärgad, ovanpå en druvklase i relief. På buteljhalsarna senare vidfäst en träbricka, varpå skrivet med bläck, på den vidare buteljen på ena sidan: "Vin", på den andra: Albert Baltzar Wallis Vinkällare". Höjd: 23 cm.; diameter: 7,1 cm. Emottagna av Johanna Kempe, f. Wallis, som arv efter hennes mor, Johanna Friederica Catharina Wallis.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Flaska med vin
Kategori
  • Flaskor
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material Glas
Storlek
  • Diameter 7.1 cm
  • Höjd 23 cm
Föremålsnummer III:V:B.02._HWY