Föremål

Boieldieu. Weisse Dame.

Die weisse Dame. Arrang. von Jul. Weiss. Berlin, chez Ed. Bote & G. Bock. B. & B. 110, 2191. 113 s. Collection des oeuvres classiques. I vol. 4:0. Band (halvt tyg-). Pärm av papp, överklädd med vitt, brunt och svart papper "agatmarmor". Rygg och hörn av brun pressad klot. Dekor i guldtryck. Titeln i ryggens längdriktning omgiven av en linjeram. Ryggen för övrigt helt dekorerad med bladmotiv, omväxlande med lodräta linjegrupper. Snitt sprängd i blått. Försättsblad av brun olifant. Ryggtitel i guldtryck: BOIELIEU. WEISSE DAME. à 2 Ms. Anm. Volymen lagad med rödbrun klot.

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Noter
  • 63. LXIII Bibliotek
Tillverkningsplats
Tillverkare Boieldieu, Francois Adrien (Författare)
Föremålsnummer LXIII:I:I.i.b.08._HWY