Föremål

Treuhertzige Warnung für dem schändlichen und schädlichem Laster der Trunckenheit ... Von Martino Wandersleben ... Gotha Verlegts Salomon Reyher, gedruckt, durch Joh. Michael Schalln. I Jahr 1668

Pärmar av marmorerat papper, rygg av pergament. Pärmfyllnad av papp. Rödstänkt snitt.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 12:o
Datering 1668, 1600 (1668; 1600 (bandets tillverkning); 1668 (tryckår))
Tillverkningsplats Gotha
Tillverkare Reyher, Salomon (Förläggare), Wandersleben, Martinus (Författare), Schalln, Joh. Michael (Tryckare)
Föremålsnummer 108660_SKOBOK