Föremål

Tjänstepersonalen. Betyg.

Ekonomi. Tjänstepersonalen. Betyg skrivna av J. K.f. W. Kokerskan Brita Christina Ekman. Anställd 24.4.1849. Stockholm 11 februari. 1851.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Betyg
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.Q.h.a.03._HWY