Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Promenadkäpp

KÄPP (promenad-) Av spanskrör, polerad samt med knopp av förgylld silver. Något avsmalnande nedåt. Knoppen utgöres av en omvänd konisk hylsa med starkt utsvängd konvex överända, på denna graverat monogrammet: (Walter von Hallwyl) under krona med nio kulor. Doppsko av mässing med järnbotten. Längd: 91,3 cm. Knopp diameter: 4,5 cm. Engelsk tillverkning, London från 1900-talets början, monogrammet graverat i Berlin. Gåva till Walther von Hallwyl julafton 1909 från hans dotter. Inköpta av de sistnämda hos en handlare i Berlin.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Käpp
Kategori
  • Käppar
  • 24. XXIV Föremål till famlijens personliga bruk
Material
Spanskrör
Storlek
  • Diameter 4.5 cm (knopp)
  • Längd 91.3 cm
Datering
1900 – 1920

1900-talets början

Tillverkningsplats
Tidigare ägare
Föremålsnummer
XXIV:I:B.a.10._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
KÄPP (promenad-). (Kapprummet.)
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1937
Text
Af spanskrör, polerad samt med knopp af förgylldt silfver. Något af smalnande nedåt. Knoppen utgöres af en omvändt konisk hylsa med starkt utsvängd konvex öfverända, å denna graveradt monogrammet: (Walther von Hallwyl) under krona med nio kulor. Doppsko af mässing, med jämbotten. Å knoppen nedtill stämpel (orig. %): ( ° Jnhrj? °) samt inslaget (orig. 14): Längd: 91.3 cm. Knopp, diameter: 4.5 cm. Anm. Nedtill afflagningar på flere ställen. Engelsk tillverkning, London, från 1900-talets början; monogrammet graveradt i Berlin. Gåfva till Walther von Hallwyl Julaftonen 1909 från hans dotter Ellen Fridrica Wilhelmina Roosval, f. 29 Juli 1867. Inköpt af den sistnämnda hos en handlande i Berlin under hennes vistelse i nämnda stad hösten 1909. I B. a. 11. KÄPP (promenad-). Af rotting. Jämngrof, i fem längdrefflade leder, öfversta leden halfcirkelformigt omböjd som krycka med ytterändan afslutad i en utsvälld rotknöl(P), hvarå snidadt en ornering af runda knoppar, ränder och två stora konkava fördjupningar. Doppsko af mässing, med järnbotten. Längd: 92.5 cm. Kryckbåge, vidd: 14 cm. Inköpt af Walther von Hallwyl omkring år 1910 hos John Sörman, magasin för engelska och franska varor, Regeringsgatan 4, Stockholm Använd af Walther von Hallwyl på Hildesborg.