Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Promenadkäpp

KÄPP (promenad-) Av spanskrör, polerad samt med knopp av förgylld silver. Något avsmalnande nedåt. Knoppen utgöres av en omvänd konisk hylsa med starkt utsvängd konvex överända, på denna graverat monogrammet: (Walter von Hallwyl) under krona med nio kulor. Doppsko av mässing med järnbotten. Längd: 91,3 cm. Knopp diameter: 4,5 cm. Engelsk tillverkning, London från 1900-talets början, monogrammet graverat i Berlin. Gåva till Walther von Hallwyl julafton 1909 från hans dotter. Inköpta av de sistnämda hos en handlare i Berlin.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Käpp
Kategori
  • Käppar
  • 24. XXIV Föremål till famlijens personliga bruk
Material Spanskrör
Storlek
  • Diameter 4.5 cm (knopp)
  • Längd 91.3 cm
Datering 1900 – 1920

1900-talets början

Tillverkningsplats
Tidigare ägare Roosval de Maré, f. von Hallwyl, Ellen Fridrica Wilhelmina
Föremålsnummer XXIV:I:B.a.10._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1937
Titel
KÄPP (promenad-). (Kapprummet.)
Text
Af spanskrör, polerad samt med knopp af förgylldt silfver. Något af smalnande nedåt. Knoppen utgöres af en omvändt konisk hylsa med starkt utsvängd konvex öfverända, å denna graveradt monogrammet: (Walther von Hallwyl) under krona med nio kulor. Doppsko af mässing, med jämbotten. Å knoppen nedtill stämpel (orig. %): ( ° Jnhrj? °) samt inslaget (orig. 14): Längd: 91.3 cm. Knopp, diameter: 4.5 cm. Anm. Nedtill afflagningar på flere ställen. Engelsk tillverkning, London, från 1900-talets början; monogrammet graveradt i Berlin. Gåfva till Walther von Hallwyl Julaftonen 1909 från hans dotter Ellen Fridrica Wilhelmina Roosval, f. 29 Juli 1867. Inköpt af den sistnämnda hos en handlande i Berlin under hennes vistelse i nämnda stad hösten 1909. I B. a. 11. KÄPP (promenad-). Af rotting. Jämngrof, i fem längdrefflade leder, öfversta leden halfcirkelformigt omböjd som krycka med ytterändan afslutad i en utsvälld rotknöl(P), hvarå snidadt en ornering af runda knoppar, ränder och två stora konkava fördjupningar. Doppsko af mässing, med järnbotten. Längd: 92.5 cm. Kryckbåge, vidd: 14 cm. Inköpt af Walther von Hallwyl omkring år 1910 hos John Sörman, magasin för engelska och franska varor, Regeringsgatan 4, Stockholm Använd af Walther von Hallwyl på Hildesborg.