Föremål

Ekonomi

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Ekonomi - Verifikationer, föremål
Kategori
64. LXIV Arkiv
Datering
1889 – 1892

1889-1892

Tillverkningsplats
Föremålsnummer
LXIV:I:Q.b.g.a.397._HWY