Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Fru Henriette Stjernswärd, f. de Maré

Fem visitkort från Fru Henriette Stjernswärd, f. de Maré. Första kortet är utan datum, vikt i nedre högra hörnet. Andra kortet är utan datum samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1916 samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1921. Handskrift "....".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1921

1916 - 1921

Tidigare ägare Stjernswärd, f. de Maré, Henriette
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.818._HWY