Föremål

Dokument, Ericslund, Arbrå tröskverk, Brandförsäkringshandlingar, Brev, Byteshandlingar, Skifteshandlingar, Kartor, Konvention, Debetsedlar, Fakturor, Kopior, Fullmakter, Förbindelser, Förbud, Förteckning, Inventarier, Gillberga, Gravationsbevis, Gåvobrev, Förpantning, Kroka äng, Kehammar

Dokument, Ericslunds egendom A-H - Arbrå tröskverk - Brandförsäkringshandlingar - Brev - Bytes- och skifteshandlingar jämte kartbeskrivningar - Konvention med prästerskapet - Debetsedlar - Fakturor (kopior) - Fullmakt - Förbindelser - Förbud mot skogsåverkan och olovlig sandtagning - Förteckning över handlingar rörande Ericslund - Förteckning över inventarier vid Ericslund 1866 - Gillberga frälse- och skattefrälseränta - Gillberga Wästergård, 1/2 mantal - Gravationsbevis - Gåvobrev - Handlingar tillhörande inlösta förpantningen av Kroka äng - Handlingar rörande Kehammar 1 volym

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Egendomar
Kategori
  • Dokument och handlingar
  • 64. LXIV Arkiv
Tillverkningsplats Ericslund
Föremålsnummer LXIV:II:B.c.a.b.01._HWY