Föremål

Certepartier, Cirkulär, Koncept, Konossement, Kopior, Brev

1879:5 C -Certepartier: Diverse Fullgjorda trävaru Malm och kalksten "Onkel Adam" Smides och tackjärn Trävaru -Cirkulär -Koncept -Konossement: Diverse avgående Diverse ankommande Malm och kalksten Tackjärn och stångjärn Trävaror -Kopior av brev till Erik Lemcke

Museum Hallwylska museet
Datering 1879
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.58._HWY