Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Fru Gerda Kallstenius, f. Roosval.

Fem visitkort från Fru Gerda Kallstenius, f. Roosval. Första kortet är utan datum. Andra kortet daterat 1923. Handskrift "Med vördsam hälsning och varm önskan om fortsatt förbättring". Tredje kortet daterat 1924. Handskrift "Min man och jag förena oss i en varm lyckönskan. Med djupaste vördnad och beundran". Fjärde kortet daterat 1924. Femte kortet daterat 1926.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1923 – 1926

1923 - 1926

Tidigare ägare Kallstenius, f. Roosval, Gerda
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.451._HWY