Föremål

Tree predikningar, håldne uthi häärfärden ååt Lijfland, anno 1621... Tryckte hoos Ch. Reusner. Stockholm, Anno 1627.

Pergamentband. Pärmfyllnad: papp. Blått snitt.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Datering
  • 1627
  • 1600

1627; 1600 (bandets tillverkning); 1627 (tryckår)

Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare
Föremålsnummer 96234_SKOBOK