Föremål

Rapporter

1890:8 R - Rapporter från: Gruvorna Ljusne brädgård Ljusne sågverk Norr Ljusne Jernverk (Fortsättning i volym 157)

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1890
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.156._HWY