Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Anna Hwass, f. Kempe.

Elva visitkort från Anna Hwass, f. Kempe. Första kortet är utan datum samt sorgkant. Andra kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Tredje kortet daterat 1915, vikt i högra sidan. Handskrift "...". Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka i 1915. Fjärde kortet daterat 1916. Femte kortet daterat 1916, vikt i högra sidan. Sjätte kortet daterat 1917, vikt i högra sidan. Sjunde kortet daterat 1918, vikt i högra sidan. Åttonde kortet daterat 1919, vikt i högra sidan. Nionde kortet daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet. Tionde kortet daterat 1922, vikt i högra sidan. Elfte kortet daterat 1923, vikt i högra sidan.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering
1915 – 1923

1915 - 1923

Tidigare ägare
Föremålsnummer
LXIV:I:L.b.c.424._HWY