Föremål

Arkivhandling, tjänstepersonalen. Betyg.

Ekonomi. Tjänstepersonalen. Betyg skrivna av J. K.f. W. Kokerskan Charlotte Berg. Anställd 24.4.1884. Stockholm 22 aug. 1884.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Betyg
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.Q.h.a.09._HWY