Föremål

Certepartier, Cirkulär, Konossement

1887:5 C - Certepartier: "Adam" Fullgjorda järn Fullgjorda trävaru Malm och kalksten - Cirkulär - Konossement: Avgående Ankommande Malm och kalksten

Museum Hallwylska museet
Datering 1887
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.125._HWY