Föremål

Visitkort från greve Axel Wachtmeister

Två visitkort från greve Axel Wachtmeister. Båda daterat 1916, vikt i högra sidan. Adress (nedre högra hörnet) 13. Vestra Trädgårdsgatan.

Datering 1916
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.911._HWY