Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från greve Axel Wachtmeister

Två visitkort från greve Axel Wachtmeister. Båda daterat 1916, vikt i högra sidan. Adress (nedre högra hörnet) 13. Vestra Trädgårdsgatan.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916
Tidigare ägare Wachtmeister, Axel
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.911._HWY